Jezierska, E. (2020). „Czemu bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4,40). W Roku Wiary pytamy o naszą wiarę. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(2), 21–28. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.21-28