Broszkowski, K. (2020). Jedność parafii a celebracja Eucharystii w małych wspólnotach parafialnych w świetle najnowszych dokumentów Kościoła. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(2), 139–154. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.139-154