Jerzak, N. (2020). Starania wrocławskiego Kościoła o uzyskanie swobody gospodarczej i sądowej na swych dobrach w I poł. XIII wieku – umowa z 1249 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(2), 213–230. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.213-230