Kubiś, A. (2020). Papież Jan XXIII a II Sobór Watykański. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(2), 231–240. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.231-240