Tupikowski, J. (2020). Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga, Kraków 2013. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(2), 307–310. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.307-310