Kopiec, M. A. (2020). Główne aspekty encykliki Jana Pawła II Fides et ratio w obecnym dyskursie historyczno-teologicznym. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 109–131. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.109-131