Nowicki, A. (2020). Wzmacniał braci odwagą wiary Kościoła. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 7–8. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.7-8