Dziuba, A. F. (2020). Duchowość eucharystyczna. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 9–22. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.9-22