Rusecki, M. (2020). Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 33–42. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.33-42