Froniewski, J. (2020). Specyfika sakramentu namaszczenia chorych w Kościołach orientalnych. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 55–68. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.55-68