Zatwardnicki, S. (2020). Review: G. O’Collins, Inspiration. Towards a Christian Interpretation of Biblical Inspiration, Oxford 2018, pp. 222. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 371–380. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.371-380