Sroczyński, P. (2020). Katecheta przewodnikiem katechizowanych. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 109–118. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.109-118