Piela, M. (2020). Na straży Nauczycielskiego Urzędu Kościoła – zmaganie się kard. A. Bertrama z organizacjami wrogimi chrześcijaństwu w okresie Republiki Weimarskiej (1918– –1930). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 149–166. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.149-166