Laszczyńska-Fankanowska, K. (2020). „Dobro cenię we wszystkich, nawet w sobie”. Norwidowe ujęcie dobra. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 167–186. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.167-186