Mrzygłód, P. (2020). Mikołaja Bierdiajewa apoteoza bezgranicznej wolności. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 205–224. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.205-224