Dołganiszewska, E. (2020). VIII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Wiarygodność chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem, Bydgoszcz, 27–28 września 2012 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 225–229. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.225-229