Nowicki, A. (2020). Ks. Jerzy Cuda, Człowiek dowodem istnienia Boga? Studio Noa, Katowice 2010. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 230–232. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.230-232