Dołganiszewska, E. (2020). Józef Kulisz SJ, Wiara i kultura miejscem teologii fundamentalnej, Wydawnictwo Rhetos, Warszawa 2012. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 241–144. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.241-144