Laszczyńska-Fankanowska, K. (2020). Roman Słupek SDS, Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Wiara, Kościół i wierzący inaczej w myśli Benedykta XVI, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 21(1), 253–256. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.253-256