Pagacz, M. (2020). Życie konsekrowane wobec relatywizmu w świetle nauczania Benedykta XVI. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 135–156. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.135-156