Nowicki, A. (2020). Mówienie spotkaniem Boga i człowieka. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), 7–8. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.7-8