Siemieniewski, A. (2020). „Czyste i stałe źródło życia duchowego”: Biblia w karmelitańskim sercu. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), 15–21. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.15-21