Adamczyk, D. (2020). Oczyszczenie ludu Bożego z grzechów w świetle Listu do Hebrajczyków. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), 45–56. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.45-56