Jóźwiak, M. (2020). Językoznawcze próby św. Hieronima na podstawie niektórych jego Listów. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), 57–66. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.57-66