Hołubowicz, R. (2020). Sakrament chrztu świętego w świetle ustawodawstwa katolickich Kościołów Wscho- dnich zawartego w Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), 99–119. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.99-119