Sroczyński, P. (2020). Terapeutyczny wymiar muzyki w katechezie szkolnej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), 121–129. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.121-129