Piela, M. (2020). Uwarunkowania kościelno-polityczne posługi biskupiej A. Bertrama we Wrocławiu w okresie pierwszej wojny światowej (1914-1918). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), 131–146. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.131-146