Laszczyńska-Fankanowska, K. (2020). Trzy odsłony antropologicznej myśli C.K. Norwida. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), 169–176. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.169-176