Roux, R. (2020). Pojęcie teologii jako gnozy chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach naszej ery. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 75–83. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.75-83