Jezierska, E. (2020). Sprawozdanie z sympozjum: Kościół domem budowanym przez miłość. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 22 marca 2012 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), 183–184. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.183-184