Dołganiszewska, E. (2020). Ewa K. Czaczkowska, Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), 185–188. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.185-188