Sroczyński, P. (2020). Bp Ignacy Dec, Transcendencja człowieka w przyrodzie. Ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły, Wrocław 2011. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(2), 192–193. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.192-193