Wołyniec, W. (2020). Teologia Soboru Nicejskiego w świetle Listu Euzebiusza z Cezarei do swego Kościoła. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 39–52. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.39-52