Ferdek, B. (2020). Czy cierpiący Bóg może być piękny? Odpowiedź lady Juliany z Norwich. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 53–62. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.53-62