Jaśkiewicz, G. (2020). Problematyka moralna w kaznodziejstwie Cezarego z Arles. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 97–107. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.97-107