Sroczyński, P. (2020). Język współczesnej katechezy. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 135–144. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.135-144