Jóźwik, M. (2020). Przemiany w świadomości religijnej młodzieży polskiej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 145–164. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.145-164