Piela, M. (2020). Priorytety duszpasterskie w Diecezji Wrocławskiej w pierwszych latach pasterskiej posługi biskupa Adolfa Bertrama (2). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 165–176. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.165-176