Mrzygłód, P. (2020). Dusza i ciało jako integralne składowe ludzkiego bytu. Stanowisko metafizyki realistycznej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 177–196. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.177-196