Dołganiszewska, E. (2020). Apologia Kościoła dziś. VII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Gdańsk 21–23 września 2011 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 197–201. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.197-201