Jezierska, E. (2020). VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 49. Sympozjum Biblistów Polskich, Katowice 20–22 września 2011 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 207–208. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.207-208