Laszczyńska-Fankanowska, K. (2020). Hieroglifem zapisane – Cyprian Norwid. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 27–28 października 2011 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 211–214. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.211-214