Dec, I. (2020). Ks. Stanisław Kowalczyk, Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 204. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 222–224. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.222-224