Pelekh, O. (2020). Janusz Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, ss. 295. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 229–332. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.229-332