Dołganiszewska, E. (2020). Ks. Henryk Seweryniak, Teologia fundamentalna, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2010, ss. 520 (t. I), 380 (t. II). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), 233–236. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.233-236