Nowicki, A. (2020). Służyć sprawie zawierzenia Mądrości. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), 5–6. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.5-6