Dołganiszewska, E. (2020). Cyprian – biskup Kartaginy i jego refleksje o wierze. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), 41–57. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.41-57