Siemieniewski, A. (2020). Jak zostać apostołką, czyli feministyczna lektura Biblii w dawnych wiekach Kościoła. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), 69–79. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.69-79