Irek, W. (2020). Rola zaufania społecznego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), 97–118. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.97-118