Mrzygłód, P. (2020). Absurd jako naczelna kategoria interpretacyjna w egzystencjalnym irracjonalizmie Lwa Szestowa. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), 165–183. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.165-183